Historie obce

Obec 5,5 km jihozápadně od Jemnice. Nadmořská výška 520 m. Katastr obce měl v r. 1950 výměru 241 ha. Původní název Flandorf vysvětlován vztahem vsi k ženskému, patrně novoříšskému klášteru, existuje však i názor, že název má vztah k hornické činnosti v této lokalitě z počátku 16. stol., kdy byly hornické osady často nazývány po P. Marii.

Názvy obce v pramenech: 1718 Frauendorf, 1751 Frantzdorf, 1846 Frauendorf, 1949 Panenská.

Ves založil za účelem lepšího využití pozemků panství Staré Hobzí majitel Maxmilián František z Deblína v r. 1715 a měla podle jeho vůle nést jméno Mariendorf. Ta však zpustla a byla znovu osazena před r. 1718. Ves pak sdílela osudy starohobezského panství.

Na obranu před tlakem germanizace vznikla ve Flandorfu soukromá Matiční škola s podporou Národní jednoty pro jihozápadní Moravu již před 1. světovou válkou pro děti českého obyvatelstva. Ta byla v r. 1919 zveřejněna a v r. 1927 postátněna. Od r. 1921 zde pak existovala jako státní menšinová škola také škola německá.

V říjnu 1938 byl Flandorf zabrán nacistickým Německem. Od října 1938 do osvobození v květnu 1945 náležel pod okres Waidhofen an der Thaya, říšská župa Dolní Dunaj, od r. 1945 do r. 1949 pod okres Moravské Budějovice. Od r. 1949 byla Panenská zařazena pod správní okres Dačice a po správní reorganizaci v r. 1960 pod okres Třebíč. V rámci integrace obcí byla Panenská v r. 1970 připojena pod MNV v Pálovicích a od r. 1980 pod MěNV v Jemnici. Nyní náleží pod Městský úřad v Jemnici.

Z památek se v obci nachází kaple sv. Jakuba z počátku 18. stol. a 5 křížů (1 kříž u kaple sv. Jakuba, 2 kříže ve vsi a 2 kříže v katastru obce).

Oficiální stránky obec Panenská | Copy © 2008 | Design by Hop